Werf: Fa. G. Schoenmaker en Zonen, Scheepswerf De Hoop

in Oude Wetering

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Fa. G. Schoenmaker en Zonen, Scheepswerf De Hoop".

Algemeen

De werfcode is: =Hoop-OudeWetering
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Westeinde in Oude Wetering.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 7 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk jachten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1938.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1949.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Over deze werf is heel weinig bekend. Slechts één foto in de (besloten) Facebook-groep Oud Kaag en Braassem. Een kleinzoon van Schoenmaker heeft erbij gezet: "Dit was de scheepswerf van mijn opa, Gelenus Schoenmaker. Hij is de scheepswerf “De Hoop” in 1920 gestart op het eiland “de Muizenstaart” aan de hoek van de Ringvaart en de Oude Wetering. Opa is overleden in 1952, zijn jongste zoon Jan Dirk heeft de werf tot bijna het einde van de vorige eeuw voortgezet. Daarna is de werf verkocht aan een investeerder die de boel al 20 jaar laat verpauperen waardoor de bebouwing inmiddels op instorten staat. Jammer."

De metingen beslaan een veel kortere periode, van 1938 tot en met 1949.

In een nieuwjaarsannonce in de Nieuwe Leidsche Courant van 31 december 1947 noemt de werf zichzelf "Fa. G. Schoenmaker en Zonen, Scheepswerf De Hoop". Die naam heb ik aangehouden als werfnaam. Overigens een wat zuinige annonce: behalve de naam van de werf alleen "gn". Dat zal, gezien de datum, wel Gelukkig Nieuwjaar moeten betekenen. Andere bedrijven maken daar, in dezelfde krant, heel wat meer werk van. Schoorsteenveger W.F. de la Rie bijvoorbeeld ... "wenst zijn begunstigers en familie Gods beste zegen".

Niet te verwarren met de werf De Vlijt van J. Schoenmakers (dus met een s, en geen familie), want die werf was is al in 1933 verkocht aan Van Dam. Alle metingen van na 1933 schrijf ik daarom toe aan de werf De Hoop. De meters haalden de twee werven met eigenaars waarvan de namen zo op elkaar lijken, overduidelijk door elkaar.

(JS, december 2021, met dank aan Alfred Bakker, redacteur Alkmadders en eindredacteur Tijdinghen (Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude) )

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!