Werf: N.V. Scheepswerf De Hoop

in Pannerden

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepswerf De Hoop".

Algemeen

De werfcode is: =Hoop-Pannerden
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Pannerden.

Er staan 97 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 57 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1911.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1931.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Vlgns Cock Peterse: "Nadat in 1913 de firma Gebroeders Bodewes was ontbonden, werd Joost Bodewes eigenaar van een Pannerdense werf die
hij Scheepswerf De Hoop noemde. Ook daar verliep het werk voorspoedig tot de crisis van de jaren '20. In 1923 overlijdt Joost Bodewes onverwachts. De werf wordt opgeheven, maar later dat jaar voortgezet als de N.V. Scheepswerf De Hoop, Pannerden. Aandeelhouders zijn Mans Bodewes en zijn schoonzuster, de weduwe van Joost. Als directeur wordt Eiso Wortelboer aangesteld.
De werf in Pannerden neemt na het faillissement de werf in Tolkamer/Lobith over.
Daar heeft men de mogelijkheid grotere schepen te bouwen. In 1927 verhuist het grootste deel van de werf naar Lobith
en in 1931 wordt de werf in Pannerden uiteindelijk geheel gesloten."

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!