Werf: N.V. Scheepsbouwmaatschappij De Hoop

in Schiedam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepsbouwmaatschappij De Hoop".

Algemeen

De werfcode is: =Hoop-Schiedam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Aan de Nieuwe Haven in Schiedam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 204 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 113 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1950.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1989.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht in 1853
Zusterbedrijf van De Hoop in Hardinxveld-Giessendam. (Zie =Hoop-Hardinxv)
In 1987 overgenomen door Damen, 31 dec. 2006 gesloten.

De Wervenlijst van De binnenvaart noemt A. Klein Hesselink als eigenaar voordat Damen het bedrijf overnam. Maar K-H was directeur, geen eigenaar. Zie bijvoorbeeld het stuk in Het Vrije Volk van 30 augustus 1965.

Na de overname door Damen in 1987 zou dit een reparatiewerf geworden zijn. Toch twee metingen van twee beunbakken die in 1989 nieuw te water zijn gelaten.

In 2020 lijkt het bedrijf weer te bestaan, op de Schiekade 36, 3125 KJ Schiedam. Directeur (en eigenaar?) thans: J. Klein Hesselink. Nu wel dus ;-) Geen nieuwbouw meer, "Ship Components". (Bron: Vervoer.org)

(JS, febr. 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!