Werf: Scheepswerf R. Huisman

in Rohel (Achtkarspelen)

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf R. Huisman".

Algemeen

De werfcode is: =Huisman-Rohel
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Rohel (Achtkarspelen) (Inclusief Augustinusga, Blauforlaet en Buitenpost).

Er staan 24 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 7 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1955.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1965.

Bijzonderheden

Volgens Simon Hoekstra bij de SSRP heeft Roelof Huisman tussen 1954 en 1961 de werf van Brandsma gehuurd, die toen in Canada verbleef. Elders schrijft hij: "Hoewel de meeste werven op een gegeven moment overgingen op het bouwen van metalen schepen, zijn de Brandsma's altijd houten schepen blijven bouwen." Tja, zou kunnen, maar Huisman bouwde wel degelijk stalen schepen. Soortgelijke verhalen bij Skí»tsjehistorie en anderen. Tussen 1954 en 1961 dus. Maar waarom werden er dan tot 1965 schepen gemeten van Huisman?

Het stuk "uit de geschiedenis van het buurtschap Rohel" op de website van binnenstebuitenpost is hier ook rijkelijk vaag over. Ook daar eerst het verhaal dat de werf door Brandsma verhuurd is aan Huisman. Dan volgt een verhaal van opbloei en ongelukken en dan volgt een curieus stuk: "Het bedrijf boert goed verder en er vindt zelfs uitbreiding plaats. Er wordt ondermeer een grote order voor de bouw van zes lichters voor India in de wacht gesleept. Op 23 september 1965 echter raakt de werf in faillisement en in december van hetzelfde jaar wordt de werf te koop aangeboden: "Notaris J. E. W. Beth te Augustinusga zal [...] op donderdag 9 december 1965 [...] finaal veilen van de heer R. Huisman [...] de in 1960 nieuw gebouwde stenen loods (constructiewerkplaats) werkplaats (10 x 40 meter) en bijstaand stenen hokje met terrein gunstig staande en gelegen aan het Prinses Margrietkanaal ...". Hé was dat terrein dan toch van Huisman? Binnenstebuitenpost komt er kennelijk ook niet uit, want die gaat in de volgende alinea verder: "Jachtwerf Brandsma wist de aansluiting met de markt weer te vinden. " maar die had zijn terrein toch verhuurd aan Huisman?

Skí»tsjehistorie komt ons te hulp: "Van 1961 tot 1965 had Huisman een eigen scheepswerf in een loods ten westen van Brandsma."

Wat mij opvalt is dat van de 24 metingen van schepen die worden toegeschreven aan Huisman, er maar 5 zijn die een "Eerste meting" zijn, dat wil zeggen (bijna) zeker nieuwgebouwde schepen. Tweede opmerking: van 1955 tot 1957 hebben we 11 metingen van sleepboten. Dan stopt dat abrupt en pas vanaf 1962 zien we dan weer metingen, dit keer van motorschepen - en in de periode 1962 - 1965 13 metingen - en geen enkele sleepboot meer. De website van binnenstebuitenpost werpt hier meer licht op. Op 23 april 1957 [maakt de Leeuwarder Courant melding] van het volgende drama: "In Rohel bij Augustinusga is vanmorgen om elf uur een ernstig ongeval gebeurd waarbij de 61-jarige scheepsbouwer R. Huisman om het leven is gekomen. Bij het inladen van onderdelen van een boot voor Pakistan in een schip dat bij de jacht- en en scheepswerf van de heer R. Huisman jr lag viel een 1200 kilo wegende ijzeren plaat uit een takel naar beneden. De heer Huisman werd door het gevaarte getroffen en op slag gedood". Eerder dat jaar heeft zijn zoon een auto-ongeluk gehad. Het lijkt erop alsof de werf tijd nodige heeft gehad die slag te overwinnen - en dat de zoon niets (meer) in sleepboten zag toen hij zijn "in 1960 nieuwgebouwde loods" eenmaal in gebruik kon nemen.

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!