Werf: IHC van Rees - De Klop B.V.

in Sliedrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "IHC van Rees - De Klop B.V.".

Algemeen

De werfcode is: =IHCReesKlop-Sliedrec
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Molendijk 94 in Sliedrecht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 8 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 8 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1980.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1982.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit is een samengaan van de werven van Van Rees (zie =Rees-Sliedrecht) en IHC De Klop (zie: =Klop-Sliedrecht). De Klop was de modernere werf van de twee, maar kon niet verder uitbreiden. Er is rond 1980 besloten om de werf van Van Rees af te breken en op het vrijgekomen terrein een nieuwe werf te bouwen, met de apparatuur en machinerie van De Klop. In 1983 is die werf gereed gekomen.

Kort daarop werd de werf hernoemd tot IHC Sliedrecht. Zie aldaar.

Tussen 1980 en 1983 vond de productie plaats op het terrein van De Klop aan de Industrieweg. Als je bedenkt dat Van Rees en De Klop voorheen vuige concurrenten waren, zal dat wel gestoken hebben, zo af en toe. Zelfs in 2010 werd er op "Kombuispraat" nog geklaagd over de vervanging van de "Van Rees Standaardzuiger" door de IHC "beavers".

Over die Beavers gesproken: in het baggermuseum in Sliedrecht ligt een Delfts Blauw gedenkbord ter gelegenheid van de 250e verkochte Beaver. Jaartal: 1986. Opschrift: "IHC De Klop B.V.", "Ter herinnering aan de 250e IHC Beaver". Niks IHC Sliedrecht of IHC van Rees De Klop.!

Twee metingen (HN7081 en HN8152) uit 1966 en 1976 geven als werfnaam REES DE KLOP. Dat kan niet, de combinatie is pas in 1980 tot stand gekomen.

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!