Werf: IHC Smit B.V.

in Kinderdijk

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "IHC Smit B.V.".

Algemeen

De werfcode is: =IHCSmit-Kinderdijk
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Smitweg in Kinderdijk (Inclusief Elshout.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 17 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 17 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1971.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1989.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Vanaf 1943 werkt een vijftal werven die gespecialiseerd zijn in de bouw van baggermateriaal samen onder de naam Industrieele Handels Combinatie (IHC).
Per 01-01-1965 gaan de werf J. & K. Smit en de werf L. Smit & Zoon verder onder de naam IHC SMIT. Later (wanneer? De website van Royal IHC is merkwaardig onnauwkeurig) werd de naam gewijzigd in IHC Holland, toen IHC Caland, toen IHC De Merwede en uiteindelijk Royal IHC. Maar dat valt ver buiten de periode waarvan de metingen gedigitaliseerd zijn. (JS. aug. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!