Werf: Scheepswerf De Industrie

in Alphen aan de Rijn

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf De Industrie".

Algemeen

De werfcode is: =Industrie-Alphen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Wilhelminalaan in Alphen aan de Rijn.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 329 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 134 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1890.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1969.

Deze werf is een vervolg op de werf P. Mijs & Co in Alphen aan de Rijn.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf T. van Duijvendijk's Scheepswerf N.V. De Industrie in Alphen aan de Rijn.

Bijzonderheden

Er is een zekere overlap met Scheepswerf de Vooruitgang, van dezelfde eigenaars (eerst D. Boot, later D. en Joh. Boot). Werf De Industrie was bedoeld als reparatiewerf, maar er werd na verloop van tijd wel degelijk ook nieuwbouw gepleegd. Alle metingen die een bouwjaar van vóór 1908 melden moeten met een dikke korrel zand genomen worden: De Industrie is pas in 1908 opgericht. (Die metingen horen dus waarschijnlijk bij de werf De Vooruitgang van dezelfde eigenaars.)
Om het nog ingewikkelder te maken richtte de eigenaar ook de motorenfabriek De Industrie op, in 1910. In 1930 werd de motorenfabriek verplaatst naar de Prins Hendrikstraat in Alphen, de werf bleef aan de Wilhelminalaan.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!