Werf: J. Hinloopen, scheepswerf 'De Valk'

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J. Hinloopen, scheepswerf 'De Valk'".

Algemeen

De werfcode is: =JHinloopen-Amsterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Valkenburgerstraat 132 -Uilenburgergracht in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 65 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 51 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1884.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1921.

Bijzonderheden

Deze werf had vanaf 1913 een dependance aan (of is hij verplaatst naar?) de Korte Ouderkerkerdijk 16, bij de Omval. Tot 1921 was dat Ouder-Amstel, na 1921 geannexeerd door Amsterdam. Van de metingen na 1921 is het niet duidelijk of ze op de werf aan de Valkenburgstraat of die bij de Omval gebouwd zijn.

Niet te verwarren met de werf "Koning David" van de Wed. F. Hinloopen op Wittenburg in Amsterdam

Ik heb het als volgt opgelost:
- "J. Hinloopen", "Gebr. Hinloopen en "De Valk" vóór 1913 aan de Valkenburgstraat
- "Gebr. Hinloopen" en "De Valk" vanaf 1913 aan de Korte Ouderkerkerdijk. Ook alle "Hinloopen"s in Ouderkerk a/d Amstel horen hier thuis
- "J. Hinloopen" ook na 1913 nog aan de Valkenburgerstraat (dat is er overigens maar één, uit 1921)
- "F. Hinloopen", "Wed. (F.) Hinloopen" en scheepswerf "Koning David" aan de Grote Wittenburgerstraat

Dit was uiteindelijk dermate veel uitzoek- en uitlegwerk dat ik er maar een artikeltje over geschreven heb.

(JS, januari 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!