Werf: Gebr. De Jong

in Heeg

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. De Jong".

Algemeen

De werfcode is: =Jong-Heeg
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was De Syl in Heeg.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 28 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 15 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1906.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1914.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Skûtsjeswerf (een "roefschip" is meestal een skûtsje).

Een oude werf, volgens Snijder al uit 1660. In 1857 gekocht door de palinghandelaren Visser. Zij zetten Hendrik Miggels de Jong als zetbaas op de werf, onder voorwaarde dat de palingaken van Visser altijd voorrang zouden krijgen. In 1893 droeg Hendrik Miggels de Jong de werf over aan zijn zoons Berend Hendriks de Jong en Michiel Hendriks de Jong. Ook het huurcontract met de Vissers ging over. De gebroeders waren nog steeds houtbouwers, maar ze namen een meesterknecht in dienst die in ijzer kon bouwen, Abram de Jong. Daarna de eerste gemeten skûtsjes. Na 1915 is er geen grote ijzerbouw meer bekend. In 1921 overlijdt Berend Hendriks. De werf wordt daarna een familiebedrijf van Michiel Hendriks en de zoons van Michiel. In 1940 overlijdt ook Michiel Hendriks en neemt Berend Michiels de werf en het huurcontract over. In 1959 werd de huur grotendeels opgezegd maar de werf is actief gebleven in de bouw van houten jachten oip het resterende gedeelte. Uiteindelijk overgenomen door Pier Piersma.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!