Werf: Scheepsbouw- en Motorenbedrijf J. de Jong

in Sneek

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepsbouw- en Motorenbedrijf J. de Jong".

Algemeen

De werfcode is: =Jong-Sneek
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Oude Oppenhuizerweg 29 in Sneek.  

Er staan 5 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1980.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1988.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Vijf metingen tussen 1980 en 1988, alle van nieuwgebouwde schepen: vier passagiersschepen en een sleepboot.

De wervenlijst van Binnenvaarttaal vermeldt: "Houkesloot, Sneek. 1972-1995. Passagiersscheepjes tot 25 meter. Later SK-jachtbouw."

SK-Jachtbouw is in 1974 opgericht en bestaat in 2021 nog (Geen metingen). Zie ook het SK-Journaal bij het 40-jarig bestaan in 2014. Daarin een bijdrage van Cor en Bep van den Berg, die vertellen dat de vorige eigenaar van de SK werf inderdaad Jentje de Jong was.

Het Fries Scheepvaartmuseum heeft een scheepstekening uit februari 1976 van het Sneker startschip Roekoepolle, dat verbouwd is bij deze werf.

Beschrijving van het Jouster Skûtsje Oeral Thús: "In 1983 werd het schip gekocht en gerestaureerd door de heer Gerrit Roosjen uit Franeker. Het danig verpauperde schip werd meteen naar de werf van Jentje de Jong aan de Oppenhuizerweg te Sneek gebracht, waar het fraai gelijnde vaartuig grondig werd gerestaureerd."

De rouwadvertentie van Jentje de Jong is bewaard gebleven, als beroep wordt daarop vermeld "Botenbouwer". Hij heeft geleefd van 1932 tot 2013.

(JS, oktober 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!