Werf: A. de Jong

in Vlaardingen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "A. de Jong".

Algemeen

De werfcode is: =Jong-Vlaardingen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was verschillende, zie de bijzonderheden. in Vlaardingen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 35 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 22 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1962.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Van de website van het huidige bedrijf: "In 1877 koopt Albert de Jong een gedeelte van een scheepswerf in Scheveningen. Achttien jaar later, in 1895, neemt hij vijf Vlaardingse scheepswerven over waar ze stalen loggers bouwden. In de dagen dat de visserij een bloeitijd doormaakte, breidde De Jong de capaciteit van zijn scheepswerf nog verder uit en richtte een rederij op."

De Jong heeft meerdere werven op meerdere locaties. Het is uit de metingen niet altijd duidelijk welk schip waar gebouwd is. We zien in ieder geval de locatie Hoflaan/Oostzijde Buizengat (de voormalige werf van Jacob Verweij, verworven in 1914) en de locatie Kortedijk/Westzijde Buizengat (de voormalige werf van Pronk, verworven 1928) terugkomen. Daarnaast was er zeker ook een locatie aan de Havenstraat, die in de metingen niet genoemd wordt, maar in het Museum Vlaardingen wel. (Dat was de voormalige werf van De Zeeuw, verworven in 1895(?)) De helling aan de Havenstraat wwerd in de volksmond de "Bomschuitenhelling" genoemd.

Op Facebook staan een aantal foto's bij de groep Scheepshellingen en werven. Volgens de inzenders zouden die zijn van de werf van De Jong(e) aan het Buizengat.

Museum Vlaardingen bezit een maquette van de werf van De Jong aan de Havenstraat, situatie 1903. Geen foto beschikbaar.

De werf aan de Havenstraat is in 1994 gesloopt.

Maar van de 34 metingen geven er maar 6 een locatie. Ik heb alles bijeengezet, omdat ieder onderscheid verder kunstmatig zou zijn.

In 1955 heeft De Jong een machinefabriek opgericht in Schiedam. In 1966 zijn ook alle scheepsbouw-activiteiten verplaatst naar Schiedam.

Eén meting (R39460N) van een veerpont vermeldt als bouwjaar 1927 en als werf "A. de Jong N.V." in Schiedam. Dat kan natuurlijk niet, dat zal A. de Jong in Vlaardingen geweest zijn. (De meting is pas uit 1976, dus de verwarring is begrijpelijk.) Ik zet die meting bij de lijst van metingen van De Jong in Vlaardingen.

Update 2022: Inmiddels heeft de website Geschiedenis van Vlaardingen veel foto's online gezet. Waaronder "het afloopen van den logger" uit de periode 1900-1905. de redacteur van GvV zegt dat de werf aan de Hoflaan toen al van A. de Jong was. Dat is dus veel eerder dan de datum van 1914 die Binnenvaarttaal aanhoudt. Maar uit andere bronnen blijkt dat Binnenvaarttaal correct is: 1914 is de goede datum.

(JS, mei 2020, bijgewerkt mei 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!