Werf: Gebr. Jonker

in Kinderdijk

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Jonker".

Algemeen

De werfcode is: =Jonker-Kinderdijk
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was West-Kinderdijk 122 in Kinderdijk (Inclusief Elshout.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 117 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 27 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1880.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1931.

Bijzonderheden

Opgericht 1812, gestaakt 1936. Heeft onder meer de stevenaak "Helena" gebouwd. Voor een werf die zo lang zo veel schepen gebouwd heeft is er bar weinig van bewaard gebleven.

Er staat ook één meting van een schip uit 1887 met als werf "Jonker, Krimpen aan den IJssel". Ik beschouw dat als een uitglijer van de scheepsmeter en breng hem hier onder. (JS, sept 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!