Werf: Egbert Renses Jonker

in Sappemeer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Egbert Renses Jonker".

Algemeen

De werfcode is: =Jonker-Sappemeer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Sappemeer.

Er staan 3 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 0 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

Het is niet bekend of de werf een specialisatie had.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1886.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1886.

Bijzonderheden

Slechts één schip, drie metingen. Toch een serieuze werf, hij wordt zowel genoemd door Wormgoor als door Voerman.

Niet te verwarren met de eerdere werf van Harm Warners Jonker, die actief was tussen (tenminste) 1800 en (zeker) 1810 in Kalkwijk bij Sappemeer en in 1810 de werf van zijn overleden broer in Sappemeer overnam. Volgens Piet's Scheepsindex hield hij die tot zijn dood in 1825, waarna zijn weduwe, Fennechien Roelfs Schoonbeek, de werf voortzette tot 1842.

Egbert Renses Jonker was twee generaties later, hij begon in 1870 in Sappemeer. Helaas is er verder niets over die werf bekend.

Wormgoor noemt ook nog (de weduwe van) Abel W. Jonker. Was dat de tussengelegen generatie? Aan de andere kant duidt de naam Renses toch op een vader die Rens heette. Er is erg weinig bekend.

(JS, mei 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!