Werf: Scheepswerf De Kaap

in Meppel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf De Kaap".

Algemeen

De werfcode is: =Kaap-Meppel
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Kaapweg 4 in Meppel.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 55 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 36 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1949.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1989.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht 1938. In 2003 overgenomen door Thecla Bodewes.

Website Geheugen van Drenthe: "Wietse [van der Werf, uit Hijkersmilde, JS] vond emplooi op een werf in Meppel. Van 1936 tot 1938 was hij daar, samen met zijn vader Ruurd, die op dat moment nog de werf in Hijkersmilde dreef, medevennoten van Scheepswerf Gebroeders Worst. In augustus 1938 begon Wietse van der Werf een eigen scheepswerf met dwarshelling aan een oude arm van de Reest, het zogenoemde Vrouwenrak, tegenover De Kaap, een landtong waar de Drentsche Hoofdvaart en het Meppelerdiep bij elkaar kwamen. Dit terrein lag toen nog op grond van de gemeente Staphorst maar werd in 1961 bij Meppel gevoegd en groeide uit tot industrieterrein Oevers. Op de nieuwe werf werden nieuwe binnenschepen gebouwd en vonden diverse reparatiewerkzaamheden plaats. Gaandeweg namen de werkzaamheden toe. [...] Per 1 januari 2003 verkocht Klaas van der Werf, bij gebrek aan een opvolger binnen zijn familie, de werf [...]. "

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!