Werf: J.C. Klijnzoon

in Vinkeveen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J.C. Klijnzoon".

Algemeen

De werfcode is: =Kleinzoon-Vinkeveen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was De helling in Vinkeveen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 6 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 6 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1876.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Koeleman en Veerhuis schrijven: "Ton Kleijnzoon had zijn scheepswerf aan het “gat van Bus” aan het einde van de Helling, zijweg van de Herenweg, waar hij bokken, pramen en arken bouwde." Hoe ze aan de naam Ton komen is me niet duidelijk, en de naam Kleijnzoon in Vinkeveen levert in Delpher geen enkele hit op. En in Google één hit: hun eigen artikel.

De werf bestond al in 1870. in dat jaar vraagt J.C. Klijnzoon een knecht: "Er wordt gevraagd een bekwame Scheepmakersknecht om dadelijk in dienst te treden, zomer en winter vast werk en overwerken zooveel hij wil. Te bevragen bij J. C. KLIJNZOON, Meester Scheepmaker te Vinkeveen. Brieven franco, doch liefst in persoon."

In het Nieuws van den Dag van 2 mei 1889 staat deze advertentie: "Te HUUR of TE KOOP, tegen zeer bïlligen prijs, een nieuw, sterk gebouwd Paviljoen- Schuitje, groot 19 ton; geschikt voor alle werken. Te bevragen bij J. KLIJNZOON, Mr. Scheepmaker te Vinkeveen." Is J. Klijnzoon een kind van J.C. Klijnzoon? Het is goed mogelijk, er zit 18 jaar tussen die twee advertenties.

Uit de metingen blijkt dat de werf in 1902 nog een "Rijnaak van hout" van 18 meter geproduceerd heeft (meting A1334N), waarschijnlijk op speculatie, want de eerste eigenaar is eveneeens S. Kleinzoon.

Wat er na 1902 van de werf is geworden is onduidelijk.

(JS, mei 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!