Werf: Scheepswerf Gebroeders Kooiman

in Zwijndrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Gebroeders Kooiman".

Algemeen

De werfcode is: =Kooiman-Zwijndrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Ringdijk, vanaf 1975 Lindtsedijk (Swinhaven) in Zwijndrecht.  

Er staan 117 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 62 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1905.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1989.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht 1884, op het terrein aan de Ringdijk in Zwijndrecht dat is overgenomen van Van der Pijpen. Van der Pijpen zat al op deze plaats vanaf de eerste helft van de 17e eeuw.

Heeft in 1985 Hoebée in Dordrecht overgenomen
Heeft in 1995 Van Os in Yerseke overgenomen
Heeft in 1999 Van Eijk Haveninrichtingen (in Sliedrecht?) overgenomen.

Eén meting (R25754N) van een schip uit 1922 geeft als werf Kooiman in Dordrecht. Omdat kooiman pas vanaf 1985, na de overname van Hoebée, in Dordrecht gevestigd is, neem ik aan dat de scheepsmeter zich vergist heeft en dat dit Kooiman in Zwijndrecht moet zijn.

Meting R15171N van een stoomsleepboot uit 1916 (de meting is uit 1946) geeft als werf Kooijman in Sliedrecht. Close enough.

(JS, april 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!