Werf: W. Kop

in Leiderdorp

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "W. Kop".

Algemeen

De werfcode is: =Kop-LeiderdZoeterw
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Leiderdorp.

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1905.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1905.

Bijzonderheden

Er zijn twee metingen van een schip dat bij een "Kop" gebouwd is: A11530N geeft geen bouwjaar (gemeten in 1942) en vermeldt als bouwer Kop in Leiderdorp, A2705N geeft als bouwjaar 1905 en vermeldt als bouwer W. Kop in Zoeterwoude. Ik ben zo vrij die twee metingen op één hoop(je) te gooien. Er zijn verder geen schepen van kop bekend, Zoeterwoude en Leiderdorp liggen aan elkaar en over de datum valn de eerste valt ook al niets te zeggen. Er kwamen reizende scheepsbouwers voor die, als ze een opdracht hadden, ruimte huurden op een werf in de buurt en dan onder eigen naam bouwden. Daar schaar ik deze W. Kop dan maar onder. Natuurlijk niets meer over terug te vinden. (JS, oktober 2019)

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!