Werf: R. Koster

in Stadskanaal / Onstwedde

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "R. Koster".

Algemeen

De werfcode is: =Koster-Stadskanaal
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Scheepswerfstraat 9-10 in Stadskanaal / Onstwedde.  

Er staan 32 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 17 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1932.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf J. Koster Hzn, Scheepswerf Gideon in Groningen (stad).

Bijzonderheden

Schuin tegenover de werf van Van der Werf, aan de overkant van het kanaal.. Volgens Snijder gesticht in 1873 door Hendrik Jan Koster als 'burger- en scheepssmederij'. Later nemen zijn zoons Jan en Roelf de zaak over en bouwen in 1904 een nieuwe constructiewerkplaats.

Volgens Ensie is de constructiewerkplaats uit 1904 en de dienstwoning uit 1909. In 1911 adverteert het bedrijf in het Nieuwsblad van het Noorden met smalspoor kiepkarren. Ze noemen zichzelf dan nog "R. Koster, IJzerconstructie, te Stadskanaal, Post Bonnermond". Dat "R. Koster" is interessant, want volgens de litteratuur is het bedrijf dan nog van beide broers, Jan en Roelf.

Volgens de Wervenlijst van Binnenvaarttaal is Jan Koster (J. Koster Hzn) in 1918 aan het Winschoterdiep in Groningen een eigen werf begonnen, die ook bekend staat als de werf Gideon. Zie aldaar.

Later is ook Roelf schepen gaan bouwen, volgens de scheepsmetingen hoofdzakelijk bolpramen.

Wormgoor schrijft op blz. 232: "In Stadkanaal liepen de activiteiten op de werven van Mulder, Holtman en Koster al vanaf de crisis van de jaten dertig terug. [...] Bij Koster aan de Scheepswerfstraat werden vooral constructiewerkzaamheden verricht. In 1994 sloot het bedrijf."

Volgens Snijder heeft het bedrijf ook "verschillende bruggen in het noorden van het land" geconstrueerd.

Mijn conclusie is dat de scheepsbouwactiviteiten bijzaak waren. Na 1932 zijn ze gestopt. Of, nauwkeuriger. er zijn na dat jaar geen metingen meer van schepen die bij Koster gebouwd zijn.

In 2021 bestaan de voormalige werkplaats en de dienstwoning nog op het adres Scheepswerfstraat 9 - 10. De houten schuur/werkplaats is vervangen door een modern exemplaar van baksteen.

(JS, november 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!