Werf: J. Kroese

in Vollenhove

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J. Kroese".

Algemeen

De werfcode is: =Kroese-Vollenhove
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Havenkom (achterin de binnenhaven) in Vollenhove.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1913.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1918.

Bijzonderheden

De werf lag helemaal aan het eind van de haven, in een punt terhoogte van de huidige driesprong Haven/De Voorst. De binnenhaven was toen nog niet rond, dus de plaats van de werf is niet meer herkenbaar.

De werf is gesticht in 1855. Kroese kocht hem in 1900. Er werden houten vissersschepen gebouwd: ansjovisvletten, bonzen en botters. Kroese ontwikkelde een eigen scheepstype: de Vollenhovense bol.

In de zomer werd er uitsluitend onderhoudswerk verricht, de nieuwbouw gebeurde in de winter. Kroese gebruikte toen nog inheems hout. Hij wist de werf, die kennelijk enigszins verlopen was, weer tot bloei te brengen, maar met de dreiging van de komst van de Afsluitdijk (het werk begon in 1927) was het eigenlijk al weer afgelopen. Wel werden er later nog enkele Vollenhovense bollen als jacht gebouwd.

Er is slechts één meting (Mp162N) waarbij Kroese expliciet als bouwer vermeld staat. Maar meting S1188N van een botteraakschip uit 1918 dat in Vollenhove gebouwd is zet ik hier ook bij: er was maar één werf in Vollenhove.

In 1943 overleed Kroese. De werf is in 1956 gesloopt en de havenkom is toen uitgediept en verlegd.

Er zijn twee Vollenhovense bollen bewaard gebleven (en later vele in staal nagebouwd). Zie de website van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodem jachten (SSRP).

(JS, juni 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!