Werf: Scheepswerf 't Kromhout, D. Goedkoop Jr.

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf 't Kromhout, D. Goedkoop Jr.".

Algemeen

De werfcode is: =Kromhout-Amsterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Hoogte Kadijk in Amsterdam.  

Er staan 244 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 175 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1860.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1927.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht 1757, overgenomen door Daniël Goedkoop Sr. in 1867. dagelijkse leiding bij Daan Jr. In 1911 overgenomen door de Wed. Ceuvel en verder onder die naam (Zie Ceuvel1-Amsterdam). De Kromhout motorenfabriek in Amsterdam-Noord, van Daan III en Jan Goedkoop, werd veel bekender.

De metingen vermelden nog tot 1913 (en zelfs twee uitschieters naar 1916 en 1927) de naam Kromhout of Goedkoop. Ik heb die metingen hier maar bijgevoegd, hoewel ze dus vanaf 1911 officieel bij Ceuvel horen te staan.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!