Werf: Joh. en Klaas Krul

in Terschelling

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Joh. en Klaas Krul".

Algemeen

De werfcode is: =Krul-Terschelling
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Willem Barentszkade 39 in Terschelling.  

Er staan 8 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 8 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1904.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1905.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

In de negen metingen die als bouwplaats Terschelling opgeven, wordt maar één keer een naam genoemd. Toch durf ik het aan deze schepen op naam van de werf van Krul te brengen want dat was op dat moment (begin 20e eeuw) de enige werf op Terschelling.

De werf is goed gedocumenteerd. Er zijn diverse artikelen over geschreven en het werfboek van Krul van rond 1900 (dus voor de bouwjaren van de gemeten schepen) is bewaard gebleven. Het meest toegankelijk is de beschrijving van de werf op de website van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodem jachten (SSRP). Hieronder een kort uittreksel daarvan.

Het begin van de werf is niet helemaal duidelijk, maar hij was tot 1882 in handen van Jacob Amels. In dat jaar kocht Johannes Krul Sr. de werf van Amels, met het beding dat Amels er zou blijven werken als meesterknecht om de zonen van Krul, Johannes en Klaas, het vak te leren. De werf die Krul overnam was een reparatiewerf. De werf was in niet al te beste staat van onderhoud en het werk viel tegen: omdat de helling erg klein was konden de botters en blazers van de eilandbewonders niet drooggetrokken worden. Dus reparaties moesten in het water (op een bankstelling) worden uitgevoerd. Dat duurde langer, dus de schippers van het eiland weken uit naar werven op de vastewal. Krul kocht daarom een naastgelegen stuk land en breidde de werf uit, inclusief een grotere helling.

In 1890 werd het bedrijf overgeschreven op naam van de zoons van Krul. De gebroeders Krul bouwden tussen 1885 en 1906 blazers, aken en botters op de scheepswerf, en dus kennelijk (volgens de metingen) ook een aantal zolderschuiten en dekaken. Daarnaast bleef de werf reparatiewerk doen, ook aan grotere schepen.

Het is dus opmerkelijk dat de enige meting die een naam noemt (G3877N, van een zolderbak) in 1906 nog altijd de naam J. Amels gebruikt! Die meting is sowieso een vreemde eend in de bijt: Krul was (en bleef heel lang) een houtbouwer en alle metingen zonder werfnaam zijn dan ook van hout. Maar deze zolderbak uit 1906 is als enige van ijzer. Toch een tweede werfje van (een andere?) J. Amels?

In 1906 gingen de gebroeders Krul zakelijk uit elkaar. Na W.O. I is de nieuwbouw van botters en blazers afgelopen voor de familie Krul. Johannes zette het bedrijf voort met de bouw van kleinere schepen en reparatie en onderhoud aan schepen. Zelfs na een brand op 19 mei 1939 ging de scheepswerf door. Maar na 1905 is er geen enkel schip of scheepje van de werf meer gemeten.

In 1965 stopte de scheepswerf met zijn werkzaamheden, de werf werd verkocht aan Rederij Doeksen.

Rederij Doeksen heeft de loodsen van de werf gebruikt voor reparatie, onderhoud en opslag, tot in 2010 het idee ontstond om er een restaurant te starten. Drie van de vier oude loodsen van de familie Krul werden afgebroken, om op het vrijgekomen terrein een nieuw gebouw te realiseren. De geschiedenis blijft te zien aan het uiterlijk van het nieuwe gebouw, de drie puntdaken van de loodsen van Krul zijn erin verwerkt. De vierde loods van Krul is blijven staan, opgeknapt van binnen en van buiten. In het complex zit nu (2022) restaurant Loods.

(JS, januari 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!