Werf: M. van der Kuijl

in Slikkerveer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "M. van der Kuijl".

Algemeen

De werfcode is: =Kuijl-Slikkerveer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Slikkerveer (Thans gem. Ridderkerk.).

Er staan 44 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 14 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1871.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht 1859 door Maarten van der Kuijl. Volgens Huib van Vliet was de werf ... "ongeveer gevestigd op de plaats waar later in Slikkerveer de Gusto zou komen."

Van der Kuijl moet een innovatieve werf geweest zijn. Volgens het Algemeen Hadelsblad van 19-9-1876 werd op 16 september 1876 de ijzeren schroefstoomsleepboot Hendrika Wilhelmina voor A. Bos in Alblasserdam te water gelaten. De machines waren gemaakt door Wilton.

Volgens de ingekomen stukken over Ridderkerk voor het jaar 1892 in het stadsarchief Rotterdam werkten er in 1891 maar liefst 13 "jeugdige personen of vrouwen" op de werf. Het aantal mannen wordt helaas niet vermeld.

De Wervenlijst van Binnenvaarttaal vermeldt dat de werf in oktober 1908 geliquideerd is.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!