Werf: Joh. Kuiper

in Oude Pekela

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Joh. Kuiper".

Algemeen

De werfcode is: =Kuiper-OudePekela
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Hendrik Westerstraat in Oude Pekela.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 19 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 0 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1898.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1913.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Er heeft begin 19e eeuw een werf Kuipers in Oude Pekela bestaan, maar daar hoor je vanaf 1858 niets meer over. "4 februari 1813. Hindrik Klaassens Kuiper en zijn zoon Willem Hindriks Kuiper, scheepstimmerlieden,wonende te Oude Pekela, verkopen een kofschipshol (sic, js), met uitzondering van het ijzerwerk dat daarin is verwerkt, nieuw door de verkopers op hun scheepstimmerwerf te Oude Pekela in1806 gebouwd ..."

Dan komen we twee meldingen tegen in 1828 en 1855 op een schepenlijst uit Dordrecht.

Vervolgens komen we het parenteel tegen van Harm buitenweg, geboren in 1877, van beroep Scheepssmid op de werf Kuiper.

En dan komt deze Kuiper met 19 metingen in 15 jaar ineens bij. Opvallend is dat geen enkele meting een "Eerste meting" is, dat wil zeggen een onbetwist nieuw schip. Maar dat zie je bij bolpramen werven wel vaker. Hoe zit dat?

Het boekje "Oude Pekela in grootmoeders tijd" heeft als foto 53: "De [strokartonfabriek Britannia] is gebouwd in 1913 op de plaats waar voor die tijd de scheepshelling van Kuiper was ..." Verderop staat dat dit de (huidige) Hendrik Westerstraat is.

Het jaartal van overdracht komt precies overeen met het laatste bouwjaar dat in de metingen verwerkt wordt.

Opvallend is dat geen enkele meting van de 19 metingen van schepen die op deze werf gebouwd zijn een "Eerste meting" is, dat wil zeggen een nieuwgebouwd schip. Ik kom dat vaker tegen bij Bolpramenwerven, maar heb daar geen verklaring voor.

(JS, januari 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!