Werf: Eduard Roelf Kuiper

in Rohel (Achtkarspelen)

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Eduard Roelf Kuiper".

Algemeen

De werfcode is: =Kuiper-Rohel
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Rohel (Achtkarspelen) (Inclusief Augustinusga, Blauforlaet en Buitenpost).

Er staan 23 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 18 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1896.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1949.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Volgens de wervenlijst van Binnenvaarttaal is dit dezelfde als Kuiper(s) in Buitenpost. De naam was echt "Kuiper". Althans, dat staat op de trouwakte.

Volgens Skutsjehistorie nam Kuiper de werf van Jan Lykeles Hoekstra in maart 1907, na de dood van Hoekstra, over.

Dit wordt bevestigd door een verkoopakte in Tresoar. De weduwe heette Rinske Hendriks Bos. Zij verkocht de werf op 16 maart 1907 aan Kuiper. De werf bestond uit "een sscheepshelling, woonhuis, arbeiderswoningen, erf en grond." De prijs voor dat alles was fl. 3.496,--

Die ene meting uit 1896 is dus een blindganger.

In 1966 werd de werf wegens gebrek aan opvolging verkocht en opgedoekt. Opvallend is dat de wervenlijst van De Binnenvaart een na-oorlogse geschiedenis van vallen en opstaan vertelt en dat Skutsjehistorie daar niets over zegt.

Kuiper is op 24 augustus 1906 getrouwd met Jantje de Groot. Kuiper was toen 25 jaar oud, De Groot was 21 jaar oud.

(JS, maart 2019, bijgewerkt juli 2020, met dank aan George Snijder)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!