Werf: Constructiewerkplaats Kuipers

in Terhorne / Terherne

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Constructiewerkplaats Kuipers".

Algemeen

De werfcode is: =Kuipers-Terherne
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Terhorne / Terherne.

Er staan 3 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1969.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1970.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Overgenomen van de website van het huidige bedrijf: "In 1962 opgericht door de toen 18-jarige S.A. Kuipers als eenmanszaak in Terhorne en in 1973 omgezet in een BV.
Begonnen als constructiewerkplaats en vervaardigen van o.a. roestvaststalen instrumenten voor laboratoriums. Echter er kwam ook vraag naar roestvaststalen onderdelen voor boten in [...] Terhorne (gelegen aan het Sneekermeer). KVF Stanfit ging zich hierop specialiseren (ook werden er scheepscasco’s gebouwd, maar hier is KVF Stanfit in 1979 mee gestopt).
[...]
Twee van de drie zonen van Kuipers sr., Arnold en Jacob, werken sinds resp. 1985 en 1988 mee in het bedrijf en KVF Stanfit is in 2010 overgenomen.
[...]
In 1987 is het bedrijf verhuisd naar Franeker, waar Kuipers sr. oorspronkelijk vandaan kwam."

Meetnummer G12398N (passagiersschip Redbad) vaart nog steeds vanuit Terherne. Zie de literatuur en bronnen.

(JS, januari 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!