Werf: N.V. Van der Kuy & Van Ree's Machinefabriek en Scheepswerf

in Rotterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Van der Kuy & Van Ree's Machinefabriek en Scheepswerf".

Algemeen

De werfcode is: =KuyRee-Rotterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Delfshaven in Rotterdam (Inclusief Heijplaat en Pernis.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 6 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1913.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Bijzonderheden

De officiële oprichtingsdatum was, blijkens een bewaard oprichtingsbewijs, 16 mei 1914. Er zijn ook diverse aandelen bewaard gebleven. In 1917 was het kapitaal 2 miljoen gulden (als alle aandelen volgestort zijn). In 1919 is het bedrijf geherfinancierd, en is het kapitaal nominaal verhoogd naar 5 miljoen. In 1920 is nog eens een obligatielening uitgeschreven van 100.000 gulden. Het heeft niet mogen baten: op 31 mei 1922 is de werf failliet gegaan.

De omschrijving van de werkzaamheden bij de oprichting was: " het fabriceeren en repareeren van stoommachines, ketels, motoren, tandraderen en andere werktuigen, benevens scheepsbouw en repareeren van schepen en metaalgieterij, alles in den ruimsten zin."

Eén meting vermeldt Overschie. Zowel stoomschepen als motorsleepboten gemeten.

Volgens Hengst heeft Cornelis Verolme tussen 1918 en 1920 op deze werf gewerkt, eerst als volontair, later op de tekenkamer. "Na een ongelukkige actie voor vakantiedagen moet hij bij Van der Kuy en Van Ree vertrekken ..." (Hengst, blz 231)

Heldring schrijft in zijn dagboek op 21 februari 1923: "De grootste strop bij Marx [een zakenbank in Rotterdam, JS] is de zaak van Van der Kuy en Van Ree, een oorlogswerf, die totaal op is, ..."

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!