Werf: Lucas Mulder

in Stadskanaal / Onstwedde

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Lucas Mulder".

Algemeen

De werfcode is: =LMulder-Stadskanaal
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Boerendiep, bij het Eerste Verlaat in Stadskanaal / Onstwedde.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 8 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Er waren in de tweede helft van de 19e eeuw en in de eerste helft van de twintigste eeuw in Stadskanaal meerdere Mulders tegelijkertijd actief. Maar L. Mulder is uniek. Het gaat dan om een werf aan het Boerendiep, aan de oostkant van het kanaal, ongeveer 100 meter ten zuidoosten het Eerste Verlaat. Deze werf is gesticht door Lucas Pieters Mulder, actief 1852-1897. Voor zover ik kan zien zijn hier geen metingen van. In 1897 overgenomen door zoon Pieter Lucas. In 1904 overgenomen door (klein-) zoon Lucas. Deze werf lag niet rechtstreeks aan het Stadskanaal en kon (daarom) alleen kleine schepen bouwen. Lucas koopt in 1909 een grotere werf in Martenshoek. In 1911 wordt de werf aan het Boerendiep gesloten.

Ik heb alle metingen die als werf L. Mulder of Luc Mulder in Stadskanaal vermelden bij deze werf ondergebracht. De jaartallen kloppen niet helemaal (eerste meting van een schip uit 1902, terwijl Lucas de werf pas in 1904 overneemt), maar ik laat in dit geval naam boven jaartal gaan.

Als een meting Mulder zonder meer als werf opgeeft heb ik die tot 1904 ondergebracht bij Pieter Mulder (=PMulder-Stadskanaal). Vanaf 1904 heb ik ze ondergebracht bij Willem Mulder (=WMulder-Stadskanaal). Dat is arbitrair, maar die werf lijkt veruit de grootste van de drie Mulder werven, dus de kans is het grootst dat die schepen daaruit vandaan komen. Maar daar kunnen dus fouten bij optreden, u bent gewaarschuwd.

(JS, oktober 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!