Werf: N.V. Constructiewerkplaatsen Machinefabriek en Scheepswerf v/h H.F. Landman en Zoon

in Schiedam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Constructiewerkplaatsen Machinefabriek en Scheepswerf v/h H.F. Landman en Zoon".

Algemeen

De werfcode is: =Landman-Schiedam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Havendijk (aan het Balkengat) in Schiedam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 12 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit was een filiaal van de Rotterdamse "Stoomsmederij" die circa 1845 is opgericht door H.F. Landman. In 1868 nam H.T Landman (Hendrikus Theodorus, de zoon van H.F) het bedrijf over en in 1883 werd de naam gewijzigd in H.F. Landman en Zoon. Directeur werd toen A.C. Landman (Adrianus Cornelis).
In 1889 had het bedrijf 33 arbeiders.
In 1906 werd de firma omgezet in een N.V.. De tweehoofdige directie werd gevormd door H.J.M. Landman Hz. (Hendrikus Johannes Marie) en H. T. Landman A.Cz.

In 1906 wordt het voor ons ook spannend. Toen vestigde het bedrijf een dependance in Schiedam aan de Havendijk, ter hoogte van de kruising met de West Frankelandsedijk, op het terrein waar voorheen de houtzagerij van de Firma Plant & Co gevestigd was. De achterkant lag aan het Balkengat (dat in 1953 goeddeels gedempt is, en nu bekend is als de Spuihaven). Hier werden in korte tijd een grote fabriekshal, een kantoor en een dwarshelling gebouwd.
Er werden in Schiedam niet alleen schepen gebouwd maar ook stoomwerktuigen, bruggen en " ijzeren telefoonpalen model Eifel" (? JS). Er werden ten minste twee veren gebouwd: de "Koningin Wilhelmina" voor de dienst tussen Rotterdam en Den Bommel, en de "Ameland" voor de dienst tussen Ameland en Holwerd. Uit de metingen blijkt dat er kennelijk samenwerking bestond tussen deze werf en P. Smit Jr. in Rotterdam.

Aan het Schiedamse avontuur (en dus de scheepsbouw) van Landman kwam vrij snel een eind: al in maart 1910 ging de werf failliet. De gebouwen werden gekocht door de fa. W. Hasekamp en Co die er een hoofdkantoor en een distilleerderij, een glasfabriek en een opslagruimte in vestigde.

Het moederbedrijf in Rotterdam is kennelijk buiten het faillissement gebleven, dat heeft voortbestaan tot 1972 en is toen opgekocht door de Verenigde Bedrijven Nederhorst. In 1974 is ook dat bedrijf gesloten.

Twee metingen zijn een beetje problematisch: meting R6631N en meting R14651N slaan op hetzelfde sleepschip dat in 1902 op deze werf gebouwd zou zijn. De eerste van die twee metingen is uit 1928. Er is echter nog een oudere meting (uit 1908) van hetzelfde schip, dat de werf niet vermeld, wel als bouwplaats Schiedam noemt en als bouwjaar 1908. Kijk, dat valt beter binnen de lijntjes!

(JS, mei 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!