Werf: G. Lanting

in Delfzijl

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "G. Lanting".

Algemeen

De werfcode is: =Lanting-Delfzijl
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Delfzijl.

Er staan 10 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1900.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Bijzonderheden

Piet de Greef schrijft op 22 februari 2020 in de SIG "Scheepshellingen en Werven" op Facebook:

"De scheepswerf van Geert Lanting aan het Damsterdiep nabij de Van Buurensluisjes. Deze scheepswerf begon onder de naam Concordia. Voor 1832 heb ik geen gegeven maar vanaf 1832 heb ik de volgende gegevens.
1832 Pieter Jans Vos, Burgemeester en koop,a.
1855 Jan Jacob s Borst, Burgemeester en aannemer, gehuwd met ....... Roggekamp.
16-01-1863 Johannes Harmannus Rottinghuis, aannemer. De naam Concordie werd veranderd in Phoenix.
1871 Jan Jans Sijdzes, scheepsbouwer.
06-04-1894 Tonnis Pik, scheepsbouwer.
19-05-1900 Geert Lanting, scheepsbouwer.
18-08-1900 verkocht door weduwe Lanting aan firma Johannes Berg. Firmanten zijn Roelf Berg en Hendrik Hulshoff, beide machinefabriekant.
14-01-1914 Johannes Rottinhuis, fabriekant - aannemer voor de helft. en Christianus Rottinghuis, houthandelaar ook voor de helft.
Hierna heb ik niet uitgezocht."

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!