Werf: Boot- en Jachtwerf F. Lantinga

in IJlst

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Boot- en Jachtwerf F. Lantinga".

Algemeen

De werfcode is: =Lantinga-IJlst
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Uilenburg IJlst in IJlst.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 5 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1889.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1907.

Bijzonderheden

Er staat een "Lantenga" uit Heeg tussen. Geloof ik niet: Geen spoor van documenatie, 2 scheepswerven zo dicht bij elkaar en met zulke overlappende namen en dan ook nog maar één meting van Lantenga. Kortom: ik heb de Lantenga uit Heeg ondergebracht bij Lantinga uit IJlst. Misschien ten onrechte. (JS, mei 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!