Werf: C. van Lent en Zn. Jacht- en Scheepsbouw

in (De) Kaag

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "C. van Lent en Zn. Jacht- en Scheepsbouw".

Algemeen

De werfcode is: =Lent-Kaag
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Julianalaan 3, 2159 LA Kaag in (De) Kaag (Inclusief Kagermeer.).  

Er staan 8 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 7 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1950.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1975.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Fa. Akerboom en van Lent Scheepswerf De Kaag in (De) Kaag.

Bijzonderheden

Werf bestaat nog, thans als Royal Van Lent. Tegenwoordig Superjachten, maar in de meetperiode utititeitsvaartuigen: douane, riviermeesters etc. Ook al jachten.

1877: Jan Akerboom neemt een bestaande werf op De Kaag over
1916: De dochter van Jan Akerboom, Margo, trouwt met Cees van Lent, scheepsbouwer uit Beneden -Leeuwen
1949: De werf wordt gesplitst. Hein en Jan Akerboom beginnen een werf in Lisse, C. van Lent en Zonen blijven op De Kaag. De werf gaat uiteindelijk Royal Van Lent heten.

Ik heb één meting (zonder bouwjaar, meetdatum 21 oktober 1986) hier toegevoegd die twijfelachtig is: bij meting RN5478 staat als werf alleen "Kaagwerf te Kaag". Rond 1986 is er niet zo veel keus meer, dus ik vermoed dat Van Lent bedoeld is. (JS, aug. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!