Werf: J. van Limborgh

in Lekkerkerk

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J. van Limborgh".

Algemeen

De werfcode is: =Limborgh-Lekkerkerk
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Lekkerkerk.

Er staan 52 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 8 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1896.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1921.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Weer zo'n werf waarvan de schepen duidelijk beroemder zijn dan de werf. Met name de IJsselaak "Door Gunst Verkregen" die op deze werf gebouwd is en die veel demonstraties geeft als zelflosser steelt de show.

Over de werf is veel minder te vinden. De wervenlijst van De Binnenvaarttaal vermeldt dat deze werf in 1920 naar Nieuw-Lekkerland verhuisd is (en niet naar Nieuw-Lekkerkerk, zoals één meting zegt) maar noemt geen bron. De metingen stemmen daar mee overeen.

De website IJssel- en Lekstreek legt die verhuizing kennelijk twee jaar eerder: "Minder bekend is het kleine scheepswerfje dat in het westen van het dorp zat, gelegen aan de Lek naast het bedrijf van Luijten. Eerst heette het scheepswerf Van Limborgh, maar vanaf 1918 was scheepswerf en machinefabriek Nimmerrust er gevestigd."

(JS, april 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!