Werf: Loomeijer en Meijer

in Sliedrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Loomeijer en Meijer".

Algemeen

De werfcode is: =Loomeijer-Sliedrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Wijk A, bij de korenmolen in Sliedrecht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 6 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1905.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1915.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Ik kan heel weinig over deze werf vinden. Maar zes metingen, twee ongedateerd, één uit 1905, één uit 1911, twee uit 1915. Vijf van de zes zijn waarschijnlijk geen eerste meting.

De Historische Vereniging Sliedrecht kent een werf van A. Meijer in wijk A, bij de molen. Wijk A? De naam Loomeijer komt bij deze werf niet voor. Deze werf zou later opgevolgd zijn door smederij en scheepswerf Vink - waar geen metingen van zijn.

In 1975 ontving de heer Loomeijer, die werkzaam was op de werf van Baars, een onderscheiding. Op de foto is een man van middelbare leeftijd te zien, die beslist niet in 1905 al actief geweest kan zijn.

Verder niets bekend.

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!