Werf: W.F. Maas en Zonen, Scheepswerf De Rijn

in Leiden

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "W.F. Maas en Zonen, Scheepswerf De Rijn".

Algemeen

De werfcode is: =MaasRijn-Leiden
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Utrechts Jaagpad in Leiden.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 63 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 26 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1906.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1931.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Werf heeft bestaan van 1827 tot 1957.
In de periode 1906 - 1931 63 metingen, waarvan 24 van (zeker) nieuw gebouwde schepen.

Het archief van de werf is bewaard gebleven bij Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), maar is niet beschreven en beperkt raadpleegbaar.

Niet te verwarren met de werf De Rijnstroom, in dezelfde tijd ook in Leiden.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!