Werf: Scheepswerf en Jachtbouw Maasdam & Dekker N.V.

in Nieuw-Beijerland

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf en Jachtbouw Maasdam & Dekker N.V.".

Algemeen

De werfcode is: =Maasdam-Beijerland
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Kustvaartforum: "juist beneden het veer van Nieuw-Beierland" in Nieuw-Beijerland.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 10 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1961.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1972.

Bijzonderheden

Niet veel over terug te vinden, hoewel er toch 10 metingen van schepen van deze werf zijn. Volgens de wervenlijst van Ver. De Binnenvaart vanaf circa 1948. Dat gaat verder: "Na de deltawerken en de samenhangende verlaging van de waterstand in het Spui werd de helling onbruikbaar en was men gedwongen het bedrijf te sluiten." Helaas geen bronvermelding.
(JS, dec. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!