Werf: N.V. Scheepswerf Maasdok

in Maastricht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepswerf Maasdok".

Algemeen

De werfcode is: =Maasdok-Maastr
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Klipperweg 10 in Maastricht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 9 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 4 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1968.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1975.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Vlgns SWZ Martitime sinds 1968 samen met Baan-Hofman in Gorinchem en Vahali in Gendt in "N.V. Scheeps- en Baggerbouw Compagnie".

Vóór 1995 overgenomen door Scheepswerf Sint Barbara in Maasmechelen. In 1995 failliet. Later, vlgns de wervenlijst van de vereniging De Binnenvaart, herstart als Scheepswerf Maastricht B.V.

Aan het faillissement (in 1994, volgens een andere bron) zat een luchtje: de fiscus had een belangrijke vordering wegens schijn-zelfstandige Poolse lassers. Daarnaast was er een bedrijf Ummob uit België dat mede het faillissement aanvroeg, en vervolgens zelf de failliete boedel overnam - en nooit betaalde.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!