Werf: J. Meijer

in Leidschendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J. Meijer".

Algemeen

De werfcode is: =Meijer-Leidschendam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Veure in Leidschendam (Samenvoeging in 1938 van Veur en Stompwijk, thans Leidschendam-Voorburg).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 28 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 13 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1932.

Bijzonderheden

Over de werf is zo goed als niets terug te vinden. Toch komen er zoveel metingen van deze werf (28, waarvan 7 eerste metingen) dat het een serieus te nemen werf moet zijn.
Veel later (in 1967) komt er een jachtwerf Meijer in Leidschendam voor in de metingen, die één woonark heeft laten meten. Is dat dezelfde werf onder een nieuwe generatie Meijer, mag je aannemen)? Deze werf komt ook voor in een artikeltje in het Leidse Courant uit 1990, over sanering van de grond van de voormalige jachtwerf. (JS, oktober 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!