Werf: Scheepswerf Moerdijk

in Moerdijk

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Moerdijk".

Algemeen

De werfcode is: =Moerdijk-Moerdijk
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Moerdijk.

Er staan 10 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 9 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

Het is niet bekend of de werf een specialisatie had.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1961.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1983.

Bijzonderheden

Drie metingen van drie verschillende schepen. Twee keer staat er "Werf Moerdijk te Roodevaart", één keer "Scheepswerf Moerdijk in Moerdijk" Voor zover ik kan nagaan bestond er in die tijd geen werf Moerdijk in Roodevaart (wel Geleijns of Paans, zie aldaar) en in 1981 ook niet in Moerdijk. De huidige Scheepswerf Moerdijk in Dintelsas is pas in 1990 opgericht.
(JS, nov. 2018)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!