Werf: Molema, Landeweer & Stemmer

in Leeuwarden

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Molema, Landeweer & Stemmer".

Algemeen

De werfcode is: =MolemaLS-Leeuwarden
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Poppebuurt 74, tussen Vliet en Nieuwe Kanaal in Leeuwarden.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 33 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 23 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1900.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1926.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht 1899 (zie ook het stukje over andere namen). Op 1 september 1917 wordt de firma ontbonden en gaat Derk Landeweer alleen verder. In 1934 gaat Landeweer failliet.

33 metingen van 18 unieke schepen. Dat is een hoge verhouding! Er zijn wel wat rare dingen. Zo geeft meting L87N als bouwjaar 1879. Misschien vergist de meter zich en moet het 1899 zijn? We zullen het nooit weten. Wat ook vreemd is dat de naam ook na 1917 bij veel metingen ongewijzigd die van het driemanschap blijft, maar dat daarentegen al in 1911 uitsluitend "Landeweer" vermeld wordt. (JS, Sept. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!