Werf: Jan Klaassens Mulder

in Sappemeer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Jan Klaassens Mulder".

Algemeen

De werfcode is: =Mulder-Sappemeer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Zuiderstraat (thans Noorderstraat) in Sappemeer.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1862.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1872.

Bijzonderheden

Jan Klaassens Mulder was de zoon van Klaas Jans Mulder die eveneens een werf had in Sappemeer. Klaas Jans verkocht zijn werf in 1853 aan Roelf Feddes Berg (zie: Berg-Sappemeer). Dus niet aan zijn zoon Jan Klaassens Mulder, die al in 1840 een eigen werf, ook in Sappemeer, begonnen was.

Dit was een kleine werf. Wormgoor schrijft op pag. 98: "Jan Klaassens Mulder had [in 1843, JS] de kleinste werf: bij hem werkten slechts een volwassen knecht en een jongen."

Uit de HS-krant: "De werf van Jan Klaassens Mulder lag achter de huizen van de voormalige Zuiderstraat, waar hij zelf woonde in een huis, thans locatie Noorderstraat, voormalig postkantoor en heden een apartementencomplex." En verderop: "Na het overlijden van Jan Klaassens Mulder in 1886 hebben zijn zonen Jacob en Jan de werf voortgezet tot 1895. Daarna werd de werf gesloten."

Dat laatste wordt min of meer tegengesproken door Ingrid Wormgoor. Zij schrijft: "De meeste werven werden echter gesloten nadat de eigenaar was overleden ofwegens hoge leeftijd stopte zonder dat er kinderen of kopers waren om de werf voort te zetten. Dat was het geval bij [verscheiden namen waaronder] Jan Klaassens Mulder." En verderop, op dezelfde bladzij: "De kinderen van Jan Klaassens Mulder [...] kozen andere beroepen."

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!