Werf: N.V. Scheepsbouwwerf Baanhoek v/h T. Nederlof

in Sliedrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepsbouwwerf Baanhoek v/h T. Nederlof".

Algemeen

De werfcode is: =Nederlof-Sliedrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Baanhoek in Sliedrecht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 184 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 63 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1889.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1926.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Voor een werf die zoveel metingen heeft opgeleverd (184) is hier verrassend weinig over terug te vinden. Dat heeft er misschien mee te maken dat van de 184 metingen er slechts 13 'Eerste metingen' zijn, d.w.z. zeker nieuwe schepen.

"Het Schip" Vermeldt in 1924 dat Nederlof (in dat jaar?) de grootste elevatorbakken bouwt: "Een laadvermogen van 1000 ton is geen uitzondering meer.", maar Baanhoek bouwt vier stuks hoppers voor "London" van elk 1200 ton.

Verder nog wel wat vermeldingen van alhier gebouwde schepen maar, voor zoveel metingen, teleurstellend weinig overige informatie.

Verder heb ik de indruk dat de thread op Binnenvaartforum Nederlof in Sliedrecht en Nederlof in Geertruidenberg op één hoop veegt.

Deze werf bouwt zowel binnenvaartschepen als baggermateriaal. MarHistData vermeldt ook 9 zeeschepen.

Waarom houdt de werf in 1926 ineens op? Dat was een periode van hoogconjunctuur in de scheepsbouw!

Veel vragen, weinig antwoorden.
(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!