Werf: Niehuis en Van den Berg's Scheepsreparatiebedrijf

in Rotterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Niehuis en Van den Berg's Scheepsreparatiebedrijf".

Algemeen

De werfcode is: =NiehuisBerg-Rotterda
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Tot 1954: Middenkous (Delfshaven). Na 1954: Werfdijk, Pernis (Eemhaven) in Rotterdam (Inclusief Heijplaat en Pernis.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 9 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 7 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1932.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1963.

Bijzonderheden

Familiebedrijf, opgericht 1893 door Niehuis. In 1896 komt Van den Berg in de zaak. Tussen 1954 en 1957 verhuisd van de Koushaven in Delfshaven naar de Eemhaven (Werfdijk, Pernis). In 1987 over de kop. Komt na wat omzwervingen uiteindelijk in handen van Damen. Thans Damen Shiprepair.

Uit de metingen blijkt dat de werf ook wat klein grut voor zichzelf gebouwd heeft: een bokschip (vermoedelijk drijvende bok, geen Westlandse bok), wat dekschuiten, wat sleepbootjes. De Wervenlijst van De Binnenvaart verbindt hieraan de conclusie dat die schepen voor eigen gebruik waren, maar dat blijkt niet eenduidig uit de metingen.

Als ik het helemaal volgens de standaard zou doen zijn dit dus twee werven: één in Delfshaven tot 1954 en één in Pernis vanaf 1954 - 1957. Maar ik vind, eerlijk gezegd, het sop de kool niet waard.

Zeker geen klein bedrijf, maar de nieuwbouw was te verwaarlozen.

(JS, april 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!