Werf: G.J. Nieland

in Kiel-Windeweer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "G.J. Nieland".

Algemeen

De werfcode is: =Nieland-KielWindewee
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Sluisweg 9 in Kiel-Windeweer.  

Er staan 5 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1887.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1928.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Eén meting van een schip gebouwd in 1887, dan 37 jaar niets en dan vier achter elkaar, gebouwd in 1924 t/m 1928. Voerman noemt de werf in zijn kaartje over 1890 en situeert hem bij de Dorpsstraat in Windeweer, maar er is niets meer van terug te vinden in het kaartje over 1930.
Website "De Klaibolle" is veel stelliger en situeert de wef in de Sluisweg thv de Leinewijk. De Klaibolle vermeldt ook dat de werf tot 1940 in totaal 10 of 11 opduwers heeft gebouwd. Tsja, die werden niet gemeten ...
De Beeldbank Groningen zet het adres op Sluisweg 9, iets noordelijker.

Ingrid Wormgoor stelt dat de werf in 1873 is opgericht en dan volgt de curieuze tekst: "Nieland kon zijn werf in Kiel niet lang handhaven en vertrok in 1890".

(JS, juli 2019)

Update november 2020: ik ontving een e-mailtje van Eric Akkerman van de website De Klaibolle. Hij bevestigt dat de werf aan de overkant van de Sluisweg lag, net iets ten noordoosten van de sluis. "Het werfhuisje staat er heden ten dage nog, op de plaats van de werf staat nu een vrij nieuw huis." Het werfhuisje is het witte huisje dat te zien is op de website De Klaibolle. Akkermans schrijft ook: "Er zijn 2 generaties met tussenpozen scheepsbouwers geweest in Kiel-Windeweer. [...] Beide generaties heetten G.J. Nieland (Gerardus Jacobus)."

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!