Werf: F. Niestern

in Schouwerzijl

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "F. Niestern".

Algemeen

De werfcode is: =Niestern-Schouwerzij
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Schouwerzijl.

Er staan 6 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 6 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1865.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1879.

Bijzonderheden

Deze werf heeft van tenminste 1863 tot ten minste 1881 bestaan.

Zes metingen van houten tjalken. We weten uit krantenberichten dat deze werf echt bestaan heeft, maar er is niet veel over bekend. Ik heb geen relatie met de latere werven van Niestern in Appingedam en Delfzijl kunnen vinden.

Op 27 mei 1863 wordt in een advertentie in de Provinciale Groninger Courant aangeboden: "nieuwe tjalk, plm 110 ton, liggende voor de scheepswerf te Schouwerzijl van F. Niestern."

Misschien was de werf later hoofdzakelijk een scheepssloperij? In ieder geval zien we een advertentie in de Provinciale Groninger Courant van 30 oktober 1879: "Dagelijkse verkoop van scheepssloophout als planken, palen, beste mestposten, damleggers, en meer ander hout, aan de scheepstimmerwerf bij F. Niestern, scheepsbouwer te Schouwerzijl."

In 1881 wordt nog de "scheepstimmerman F. Niestern" in Schouwerzijl als helper genoemd in een krantenbericht over doden ten gevolge van koolmonoxide.

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!