Werf: Scheepswerf Nieuwboer

in Spakenburg

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Nieuwboer".

Algemeen

De werfcode is: =Nieuwboer-Spakenburg
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Oude Schans 86 in Spakenburg.  

Er staan 1 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1886.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1886.

Bijzonderheden

Deze werf is uitstekend gedocumenteerd, dus op deze plaats alleen een samenvatting, ook al omdat we maar één meting van een schip van deze werf hebben.

Dit is een oude werf, volgens eigen zeggen de oudste nog werkende werf van Nederland (maar er zijn er meer die dat claimen). De werf dateert uit ongeveer 1750 maar is in 1829 sterk veranderd. De werf ging zich toen toeleggen op de bouw van Zuidwalbotters, die een hogere kop en een lagere kont hebben dan de botters uit Volendam en Marken, de Westwalbotters. De werf heeft in de 20e eeuw twee klappen gekregen, eerst door de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 en later, in 1982, door de bouw van de Gooise Brug, die niet hoog genoeg is om er met de de (toenmalige) bottermasten onderdoor te varen. De werf bestaat nog steeds (in 2021) en legt zich toe op het onderhoud van de bottervloot. In 1987 is er aan de hand van de oude mallen nog een nieuwe botter gebouwd.

De eerste Nieuwboer op de werf was Willem Nieuwboer, in 1829. In 1992 nam de laatste Nieuwboer afscheid van de werf. De werf is sinds die tijd in handen van de gemeente Spakenburg. De werf is een Rijksmonument.

Er is maar 1 meting van een schip van deze werf: A23523N. Dat is een botter die in 1886 gebouwd is en in 1974 gemeten is.

Voor meer bijzonderheden verwijs ik graag naar de websites van Botterbehoud en de SSRP. Zie de literatuuropgave hieronder.

(JS, oktober 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!