Werf: J. en H. Nijhuis

in Sappemeer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J. en H. Nijhuis".

Algemeen

De werfcode is: =Nijhuis-Sappemeer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Sappemeer.

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk kustvaartuigen (coasters), maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1881.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1888.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Slechts twee metingen, één uit 1881 en één uit 1888.
Bij meting A915N van een schip uit 1888 wordt als werf vermeld "Niemanshuis" in Sappemeer. Een werf met die naam heeft nooit bestaan, dus ik schaar hem onder Nijhuis. Misschien ten onrechte.

Deze werf bestond al in 1843 toen de gemeente Sappemeer inventariseerde hoeveel mensen er op de werven werkten. De werf van Halbe Harmannus Nijhuis had zeven knechten en een jongen in dienst. (Wormgoor, blz. 98) . In 1856 koopt H.H. Nijhuis een (tweede?) werf in Martenshoek voor fl. 5.250. (Wormgoor blz. 192 en Pluustergoud 39, blz 32.)

Stichting MarHisData noemt zes schepen van deze werf, kofschepen en galjoten, die tussen 1867 en 1869 gebouwd zijn. Als eigenaar wordt genoemd Jacobus Hinderikus Nijhuis.

Wormgoor noemt op blz. 145 na 1880 als eigenaars de Gebroeders Jakobus en Hindrikus Nijhuis.

De werf is na 1880 gesloten, het is onbekend wanneer. Wormgoor schrijft op blz. 145 dat de werf wegens gebrek aan opvolging van de Gebr. Nijhuis gesloten werd.
De wervenlijst van de vereniging De Binnenvaart geeft als jaartallen 1851 - 1877+. Die plus moet vrij ruim genomen worden, zeker als ik correct ben met de aanname dat de werf "Nieuwenhuis" in 1888 deze werf betreft. Verder schrijft de Wervenlijst: "De werf lijkt zich voornamelijk met zeegaande schepen bezig gehouden te hebben." Gezien de zes zeeschepen bij MarHisData en de één of twee gemeten binnenvaartschepen lijkt me dat terecht.

(JS, mei 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!