Werf: Scheepswerf J.H. Ooms

in Groot-Ammers

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf J.H. Ooms".

Algemeen

De werfcode is: =Ooms-Groot-Ammers
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Groot-Ammers.

Er staan 42 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 23 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1932.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1963.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Van Genderen's Scheepsbouwbedrijf in Groot-Ammers.

Bijzonderheden

Zou een voortzetting zijn van de werf van Van Loon, en op zijn beurt weer overgenomen zijn door Van Genderen. Zie het archief van Rijkswaterstaat.

De Wervenlijst van Binnenvaarttaal vermeldt alleen A. Ooms, die de werf van 1903- 1930 in bezit gehad zou hebben. Maar daar is dan weer geen enkele meting van! Ik denk dat hier Arie Ooms in Ammerstol bedoeld wordt (werfcode: Ooms-Ammerstol). De lijst zegt ook eerlijk: "Er is nog de nodige onduidelijkheid over de scheepswerf of werven te Groot Ammers."

(JS, nov. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!