Werf: J.C. Ouwens en Zn., scheepswerf 'Houzee'

in Schiedam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J.C. Ouwens en Zn., scheepswerf 'Houzee'".

Algemeen

De werfcode is: =Ouwens-Schiedam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Spuihaven in Schiedam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 17 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 12 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk jachten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1921.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1953.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit waren waarschijnlijk meerdere werven die elkaar opvolgden in de tijd. Voor één keer citeer ik een heel lemma uit de Wervenlijst van Binnenvaarttaal: "~J.C. Ouwens, 's-Gravelandschepolder 731, Oude Spuihaven, Schiedam. In mei 1922 werd samen met T. Maat een scheepswerf gesticht. April 1925 gaat deze firma failliet. In 1927 wordt door Ouwens een terrein aan de Spuihaven gehuurd. Een gedeelte daarvan werd reeds door de heer Van Helden die een timmerwerfje van roeiboten had, gehuurd. In 1930, 1932 en 1938 volgen enige mutaties in terreinen. In 1942 staat men bekend als Jacht- en Scheepswerf voorheen J.C. Ouwens. Vanaf 1955 tot 1966 legt men zich toe op de recreatievaart.
Mogelijk was J.C. Ouwens voor 1922 reeds actief aan de Wilhelmina haven alwaar de Scheepswerf Hou Zee gevestigd was. Of deze naam ook op de nieuwere locaties gebruikt is, is me niet bekend." ["Me" is in dit geval Pieter Klein van Binnenvaarttaal].

Op de website van de Stichting Erfgoed Werf Gusto staat (anoniem) een herinnering van een Gusto medewerker. Hij werkt daarvoor enige tijd bij Ouwens: "Alvorens ik bij Smulders in dienst trad, heb ik in 1927 op 16-jarige leeftijd een vijftal maanden voor fl. 15,-- per week bij de fa. Ouwens gewerkt, een klein scheepswerfje aan de Spuihaven, op de plaats waar nu het nieuwe gebouw van de Provinciale Bibliotheek staat. Er werden daar o.a. stalen motorbootjes voor plezier- of vrachtvaart vervaardigd en de werf beschikte over een kleine sleephelling vanuit de Spuihaven. Alle werkzaamheden werden in de open lucht uitgevoerd; een houten loods diende voor wat houtbewerking en als magazijn. Gas of elektrische aansluiting was er niet, verlicht werd er met petroleumlampen."

Een curieus stukje op de website van het Reformatorisch Dagblad uit 1981: "De werf in Groot-Ammers dateert van 1925, toen onder de naam scheepswerf J. C. Ouwens. Na verschillende eigenaars werd de werf na de Tweede Wereldoorlog voortgezet, als 'Schiedamse Scheepswerf' te: Schiedam. [...] Na weer een naamsverandering kwam in mei 1977 de fusie tot stand met IJsselwerf te Rotterdam en zo ontstond de IJssel - Vliet - Combinatie." Oké, en hoe komen ze dan in Groot-Ammers????

Er is wat correspondentie van de werf bewaard gebleven in het Archief van de Gemeente Middelburg. Dat gaat over waterleidingen (?).

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!