Werf: P. Boele Pzn

in Slikkerveer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "P. Boele Pzn".

Algemeen

De werfcode is: =PBoele-Slikkerveer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Ringdijk 458 in Slikkerveer (Thans gem. Ridderkerk.).  

Er staan 319 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 223 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1869.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1931.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Er waren drie werven van Boele, twee in Slikkerveer en één in Bolnes. Dan waren er ook nog verscheidene samenwerkingsverbanden, onder meer met de firma Pot, maar ik houd me in bij de driedeling Boele in Slikkerveer, de Weduwe C. Boele in Slikkerveer en N.V. Boele's Scheepswerven en Machinefabriek -- oorspronkelijk Boele en Pot in Bolnes.

In een notendop: de werf begonnen in 1854 in Slikkerveer, gesticht door twee broers Boele. In 1871 werd de werf gesplitst. De weduwe van een van de twee broers ging verder onder de naam Wed. C. Boele en Zn. Zie "=WedCBoele-Slikkervee" In 1896 werd een vestiging in Bolnes geopend, als reparatiewerf. Die heette in eerste instantie Boele en Pot. en vanaf 1915 gingen de vestigingen in Slikkerveer en Bolnes verder onder de naam N.V. Boele's Scheepswerven en Machinefabriek. In 1931 sloot de vestiging in Slikkerveer.

In 1905 (volgens Wikipedia in 1908) trok Arie Nijs den Ouden zich terug als firmant vn Boele en Pot. De gebroeders Boele (Maarten Pieter en Pieter Cornelis) brachten in 1915 hun beide werven (Boele en Pot in Bolnes en P. Boele Pzn in Slikkerveer) onder in een Naamloze Vennootschap: N.V. Boele's Scheepswerven en Machinefabriek. Voor alle zekerheid: de werf van de Weduwe C. Boele bleef dus buiten die vennootschap.

Het bedrijf in Slikkerveer is op enig moment gesloten - geen enkele bron noemt een jaartal. Eind jaren twintig ging de N.V. zo goed dat de werf in Slikkerveer weer geopend werd. Er werkten toen in Bolnes 550 arbeiders, in Slikkerveer 230. Maar begin jaren dertig is de werf in Slikkerveer definitief gesloten. In de metingen houdt de nieuwbouw in Slikkerveer op in 1916 en begint pas weer in 1929. De laatste metingen van nieuwgebouwde schepen van Boele Slikkerveer zijn uit 1931.

Ik heb de metingen als vogt verdeeld:
- Alle metingen waarin op de een of andere manier "Boele" voorkomt en als plaats "Bolnes" ken ik tussen 1896 en 1915 toe aan Boele en Pot en na 1915 aan de NV Boele's Scheepswerven en Machinefabriek, vestiging Bolnes. Dat is eigenlijk niet correct, want de werf veranderde niet in 1915, alleen de rechtsvorm veranderde. Maar voor het begrip is het wel zo duidelijk.
- Alle metingen die op de een of andere manier "Weduwe Boele" of "C. Boele" in Slikkerveer bevatten ken ik toe aan de werf van de Weduwe C. Boele.
- Alle metingen die expliciet "P. Boele" of "Boele Pzn" in Slikkerveer bevatten ken ik toe aan de werf van P. Boele in Slikkerveer. Daar komt een aantal keren "Boele en Pot" in voor. Ik beschouw dat als een fout van de scheepsmeters: Boele en Pot was de werf in Bolnes. Maar de werf in Slikkerveer stond tussen 1896 en 1916 onder hetzelfde management, dus de fout is begrijpelijk. Ik laat dus de plaatsnaam voor de werfnaam gaan.
- Voor alle zekerheid: alle vermeldingen in de metingen van "Boele en Pot" vóór 1896 en na 1916 zijn sowieso een anachronisme. Boele en Pot bestond alleen te Bolnes en alleen tussen 1896 en 1916.
- Hetzelfde geldt voor alle vermeldingen van de werf in Bolnes vóór 1896: toen was er nog geen werf van Boele in Bolnes, en dus ken ik die metingen toe aan de werf in Slikkerveer.
- Dan blijft een grote restcategorie over: "Boele" zonder meer in Slikkerveer. Dat kan dus zowel de Weduwe C. Boele en Zn. zijn als P. Boele Pzn. Ik ken die metingen arbitrair toe aan de P. Boele Pzn, ik heb namelijk het idee dat dat een (veel) grotere werf was. Daar zullen dus fouten inzitten. Caveat Lector!

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!