Werf: NV Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr.

in Rotterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "NV Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr.".

Algemeen

De werfcode is: =PSmit-Rotterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Oost-Varkenoordschedijk (thans: Piet Smitkade) in Rotterdam (Inclusief Heijplaat en Pernis.).  

Er staan 411 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 157 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1889.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1977.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf P. Smit Jr. in Slikkerveer.

Bijzonderheden

Dit is een voortzetting van de werf van P. Smit Jr. in Slikkerveer. In 1893 verhuisde het bedrijf naar Rotterdam. De drie metingen uit 1889 en 1892 zijn dus misschien wel gebouwd op de werf in Slikkerveer.
Pieter Smit verkocht zijn aandelen al in 1912. De naam bleef echter gehandhaafd, ook na latere opname in steeds grotere conglomeraten, met als laatste de RSV. In 1983 werd sureceance van betaling aangevraagd.

In 1916 is er een 5% hypothecaire obligatielening uitgegeven groot f 1.000.000,- in obligaties van f 1.000,00. In 1920 is er een 6% hypothecaire obligatielening uitgegeven groot f 2.000.000,- in obligaties van f 1.000,00.

Deze werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen. Maar volgens Wikipedia: "Tijdens de recessie in de jaren dertig wist men met de bouw en reparatie schepen voor de binnenvaart te overleven." Geen bronvermelding!

Door de bemoeienissen van dhr. Goudappel, voormalig lid van de ondernemingsraad van het bedrijf, werd [na het RSV debacle] een klein gedeelte van het bedrijfsarchief naar het Gemeentearchief overgebracht, waaronder veel foto's, die werden afgegeven aan de topografisch-historische afdeling.
Bovendien werden door hem foto's en scheepstekeningen bij het Maritiem Museum gedeponeerd.

De Oost-Varkenoordschedijk heet thans Piet Smitkade. In november 2018 is daar een gedenksteen geplaats ter herinnering aan de werf.

Alle metingen uit Rotterdam met W. Smit, R. Smit enzovoorts die niet duidelijk zijn toe te schrijven aan een andere werf heb ik ook hier ondergebracht.

Eén vreemde meting (R5951N) geeft zo'n beetje alle werven in de omgeving, maar die zijn toegewzen door de bewerker. Een volgende meting van hetzelfde schip laat zien dat het gaat om P. Smit Jr.

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!